Grup
Gestió tècnica mediambiental
Programa de control de residus

SERVITRANSFER és una empresa dedicada principalment a la gestió de residus i les energies renovables. Constituïda per un conglomerat d'empreses de diversa índole, dóna solucions integrals per a la gestió dels residus amb una completa infraestructura cobrint totes les etapes de gestió, des de la recollida, passant pel tractament així com per a l'eliminació final.

L'empresa ha adoptat, des del seu inici, una clara orientació a la conservació del medi ambient aportant solucions per a la gestió dels residus. D'altra banda, enfront de les necessitats canviants de la societat en la què vivim tals com els recursos energètics o la cooperació empresarial entre països, SERVITRANSFER ha ampliat el seus camps d'activitat cap a energies renovables i generació de combustibles derivats de residus (CDR's), així com el triatge i valorització de residus i la restauració d'espais degradats tals com pedreres, etc.

DIVISIÓ RESIDUS
SERVITRANSFER, SL
Recollida de residus urbans.
 + INFORMACIÓ
RECUPERACIÓ DE PEDRERES, SL
Gestió final de residus industrials no especials i no valoritzables.
 + INFORMACIÓ
GESTIÓ i RECUPERACIÓ DE TERRENYS, SA
Gestió final de residus urbans i residus industrials no especials i no valoritzables.
 + INFORMACIÓ
TRACTAMENT I VALORITZACIÓ, SA
 + INFORMACIÓ
DIVISIÓ ENERGIES ALTERNATIVES
ENERGIA SOLAR
 + INFORMACIÓ
COMBUSTIBLES DERIVATS DE RESIDUS (CDR)
 + INFORMACIÓ