Legal

El domini: http://www.stf.cat és propietat de l'empresa SERVITRANSFER, S.L.U., amb el NIF B17668740 . El domicili de l'empresa és Saragossa, 36-1er-1a. També pot posar-se en contacte amb nosaltres en el 972 64 62 39 o l'e-mail:stf@stf.cat


Propietat intel·lectual i industrial:

La totalitat del contingut d'aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expresa de SERVITRANSFER, S.L.U.


Responsabilitat en els enllaços:

SERVITRANSFER, S.L.U. inclou en el seu lloc web tot un seguit d'enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d'aquests. SERVITRANSFER, S.L.U. no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.


Protecció de dades:

De conformitat amb el que disposa la Llei Org�nica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci� de Dades de Car�cter Personal (LOPD), y el (UE) Reglament General de Protecci� de dades personals 679/2016, l'informem de que les seves dades personals s�n incorporades en fitxers titularitat de SERVITRANSFER, S.L.U. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informaci� i elaborar els pressupostos que pugui sol�licitar-nos. Per exercitar els drets d'acc�s, rectificaci�, cancel�laci�, oposici�n, limitaci� y portabilitat, que contempla la Llei pot dirigir-se mitjan�ant carta a c/Saragossa, 36-1er-1� de Girona 17003 Ref. Protecci� de dades