POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per SERVITRANSFER, SLU és important la protecció de les dades personals dels nostres clients, i de tots aquells que visiten la nostra web, i per això ha desenvolupat una política de seguretat que compleix amb tots els requisits del Reglament General de Protecció de Dades.

En aquesta política de privacitat expliquem qui som, quina és la finalitat que donem a les seves dades, com els tractem, amb qui els compartim, durant quant de temps els conservem, així com les formes de posar-se en contacte amb nosaltres i d'exercir els seus drets.

L'usuari ha de llegir atentament la nostra política de privacitat, i així poder dir de forma lliure i voluntària si voleu proporcionar les seves dades personals a SERVITRANSFER, SLU D'aquesta manera, l'usuari assegura ser major d'edat, i que les dades comunicades són veritables, exactes, completes i actuals, responsabilitzant-se de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui sorgir com a conseqüència de l’ incompliment d'aquesta obligació.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar com a usuari.

RESPONSABLE DE LES DADES I LES SEVES TRACTAMENTS

Les seves dades seran tractades per SERVITRANSFER, SLU, persona jurídica, amb CIF B17668740 , i domicili social al C / SARAGOSSA, 36-1ER-1ª 17003-GIRONA.

FINALITATS DEL TRACTAMENT I BASE LEGAL

La base legal per al tractament de les dades recollides és el consentiment donat en el moment de facilitar les seves dades personals a través del web.

La durada del tractament és la mateixa que la durada de la relació mercantil com a client nostre o bé fins a la revocació del consentiment, o cancel·lació de les dades personals facilitades amb consentiment.

Les dades obtingudes són de categoria identificatives i són:

Formulari de contacte: nom, cognoms, telèfon, mòbil, correu electrònic, adreça postal

I la Finalitat del tractament:

Formulari de contacte: és el contacte i gestió comercial

Amb qui compartim les dades?

SERVITRANSFER, SLU podrà comunicar les dades personals dels usuaris a tercers prestadors de serveis de SERVITRANSFER, SLU A aquestes empreses se'ls proporcionen només les dades personals necessàries per a la prestació del servei en qüestió, les quals es comprometen a tractar aquestes dades personals únicament i exclusivament per al compliment dels fins dalt esmentats.

Transferències internacionals de dades

SERVITRANSFER, SLU realitza el tractament de les dades de l'usuari en el territori de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), pel que no preveu fer cap transferència internacional de dades.

DRETS DELS USUARIS

Mentre SERVITRANSFER, SLU posseeixi o tracti les dades personals, tots els usuaris poden, en qualsevol moment i de forma gratuïta, exercir els següents drets:

Com a usuari, té dret a reclamar segons l'esmentat a continuació.

Si l'usuari vol realitzar l'exercici d'algun dels seus drets ho ha de fer dirigint-se per escrit i amb còpia del DNI a la següent adreça postal: C / Saragossa, 36 17003-Girona.

A més, podrà posar-se en contacte amb l'Autoritat de control Espanyola, AGÈNCIA DE PROTECCION DE DADES a la seva web www.aepd.es o a l'adreça de correu postal C / Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid Tel. 901.100.099 - 912.663.517

MESURES DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

SERVITRANSFER, SLU, S.L. aplica diverses mesures tècniques i organitzatives adequades per protegir les dades personals dels usuaris, inclòs l'ús de servidors segurs, tallafocs, codificació de dades d'aplicacions i de comunicacions.

REVISIÓ POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ocasionalment, SERVITRANSFER, SLU actualitzarà aquesta Política de privacitat, pel que li demanem que revisi periòdicament aquest document per mantenir-se informat i actualitzat.