Medi Ambient

La política mediambiental i interna del grup SERVITRANSFER es caracteritza per un alt grau de rigorositat tant en el compliment de les directrius marcades per les administracions competents així com la implantació d’iniciatives pròpies per a la millora mediambiental de processos i gestions.

L’èmfasi en aquestes tasques ha estat principal en la política general de l’empresa, representant la raó de ser el fet de donar un servei de qualitat amb una clara i demostrada consciència mediambiental.

Com es pot observar en la evolució del grup i les empreses que en formen part, s’ha realitzat una expansió pensada per cobrir totes les àrees d’un dels principals problemes actuals en referència al medi-ambient i que són els residus, tant en el seu origen com en la seva gestió intermèdia o final; el motiu principal de la implantació d’aquesta política ha estat el fet de poder implantar una consciència mediambiental responsable en totes les etapes del residu. Davant la demostrada eficàcia i eficiència en el món de la gestió de residus, el grup ha volgut obrir nous camps d’implantació de la seva política ambiental i que també representen un dels sectors que més ha d’aportar a la solució d’un problema global com és la degradació del medi i que no són més que les fonts energètiques, apostant en aquest sentit en la implantació de sistemes d’energies renovables. En aquest aspecte, l’entrada en aquest sector ha estat en l’impuls d’instal•lacions fotovoltaiques tant de caràcter privat com públic.