Activitats
Gestió tècnica mediambiental
Programa de control de residus
Anàlisis i mètodes de transport

Per aconseguir una màxima eficàcia en la gestió i el desenvolupament de les energies renovables, el grup SERVITRANSFER ha constituït diverses empreses especialitzades en les diferents activitats del sector.

DIVISIÓ RESIDUS
SERVITRANSFER, SL
RECUPERACIÓ DE PEDRERES, SL
GESTIÓ i RECUPERACIÓ DE TERRENYS, SA
DIVISIÓ ENERGIES ALTERNATIVES
ENERGIA SOLAR