DIVISIÓ RESIDUS
SERVITRANSFER, SL
 + INFORMACIÓ
RECUPERACIÓ DE PEDRERES, SL
 + INFORMACIÓ
GESTIÓ i RECUPERACIÓ DE TERRENYS, SA
 + INFORMACIÓ
TRACTAMENT I VALORITZACIÓ, SA
 + INFORMACIÓ
Servitransfer, SL
Tracte personalitzat amb els diferents ajuntaments als que se’ls realitza el servei de recollida i neteja i recollides selectives
Estreta col•laboració amb les administracions per a la millora dels serveis
Millora constant en els equipaments i infraestructures

L’empresa va començar la seva activitat al 2001 com a explotadora de la Planta de Transferència de Forallac de la que és titular el Consell Comarcal del Baix Empordà, en el primer any d’activitat, va ampliar les seves activitats realitzant la recollida de RSU de diverses poblacions del Baix Empordà; amb la posterior implantació de la recollida selectiva, l’empresa es va fer càrrec de la implantació dels contenidors i la seva corresponent recollida i gestió.

La funció de la planta de transferència és la optimització del transport de residus, recollint amb camions petits els residus de les diverses poblacions i gestionant transports amb camions tràiler fins a la destinació final dels residus. Aquest tipus d’instal•lacions representen un avanç ambiental important així com un abaratiment de costos ja que es redueixen el número i els recorreguts dels transports de residus

Serveis

Recollida de RSU a diverses poblacions del Baix Empordà
Recollida de selectiva (parper, plàstic, vidre, matèria orgànica) a les poblacions que ja han implantat aquest sistema
Transferència de residus