DIVISIÓ RESIDUS
SERVITRANSFER, SL
 + INFORMACIÓ
RECUPERACIÓ DE PEDRERES, SL
 + INFORMACIÓ
GESTIÓ i RECUPERACIÓ DE TERRENYS, SA
 + INFORMACIÓ
TRACTAMENT I VALORITZACIÓ, SA
 + INFORMACIÓ
Gestió i recuperació de terrenys, SA
Aportar solucions adequades a la gestió de residus industrials
Gestió responsable del Dipòsit controlat de residus classes I i II
Millora constant en els equipaments i infraestructures
Col•laboració amb els ens locals en informació i participació d’activitats

L’empresa és titular i explotadora del Complex per a la valorització i disposició de residus de Tivissa, per residus industrials així com de residus urbans. Una vegada obtinguts els permisos pertinents i la construcció de la primera fase del dipòsit de disposició així com la zona d’infraestructures auxiliars del mateix, va començar la seva activitat l’any 2004. Servint-se de l’experiència acumulada en altres instal•lacions, en la seva construcció es va dotar de la seva pròpia depuradora d’aigües residuals així com de les pertinents construccions per al desenvolupament, present i futur, de la seva activitat.

Al igual que totes les empreses del grup relacionades amb el sector dels residus, la política d’empresa es caracteritza per una clara consciència en el compliment de la normativa vigent i una voluntat ferma en l’explotació responsable d’aquest tipus d’instal•lació.

Serveis

Assesorament en la gestió de residus a les instal•lacions del Complex per a la valorització i disposició de residus de Tivissa Gestió del Complex per a la valorització i disposició de residus de Tivissa

Certificats

Gestió i recuperació de terrenys, SA ha obtingut els següents certificats: ISO 9001 i ISO 14001