DIVISIÓ RESIDUS
SERVITRANSFER, SL
 + INFORMACIÓ
RECUPERACIÓ DE PEDRERES, SL
 + INFORMACIÓ
GESTIÓ i RECUPERACIÓ DE TERRENYS, SA
 + INFORMACIÓ
TRACTAMENT I VALORITZACIÓ, SA
 + INFORMACIÓ
Tractament i Valorització, SA
Gestió de la runa i altres materials inerts.
Gestió responsable del Dipòsit controlat de runes de Ponts
Millora constant en els equipaments i infraestructures
Col·laboració amb els ens locals en informació i participació d’activitats

L’empresa és titular i explotadora del Dipòsit Controlat de Runes de Ponts per a la valorització i disposició de residus inerts i runes, així com per l’elaboració d’àrid reciclat utilitzable a l’obra pública i restauració de camins.