DIVISIÓ RESIDUS
SERVITRANSFER, SL
 + INFORMACIÓ
RECUPERACIÓ DE PEDRERES, SL
 + INFORMACIÓ
GESTIÓ i RECUPERACIÓ DE TERRENYS, SA
 + INFORMACIÓ
TRACTAMENT I VALORITZACIÓ, SA
 + INFORMACIÓ
Recuperació de pedreres, SL
Aportar solucions adequades a la gestió de residus industrials
Gestió responsable del Dipòsit controlat de residus classes I i II
Millora constant en els equipaments i infraestructures
Col•laboració amb els ens locals en informació i participació d’activitats

RECUPERACIÓ DE PEDRERES, SL És l’empresa titular i explotadora del Dipòsit Controlat de Classes I i II de Cruïlles. Una vegada obtinguts els permisos pertinents i la construcció de la primera fase del dipòsit de disposició així com la zona d’infraestructures auxiliars del mateix, va començar la seva activitat l’any 2000. Al llarg dels anys d’explotació s’han anat implantant diversos sistemes de gestió per a la autosuficiència del dipòsit, en qüestió de la depuració de les aigües residuals del vas com del biogàs generat en el mateix.

Amb una clara consciència en el compliment de la normativa vigent i una voluntat ferma en l’explotació responsable d’aquest tipus d’instal•lació, el Dipòsit Controlat de Residus de Vacamorta representa un clar exemple del com s’han de fer les coses.

Serveis

Assessorament en la gestió de residus a les instal•lacions del Dipòsit Controlat de classes I i II de Vacamorta. Gestió del Dipòsit Controlat de classes I i II de Vacamorta.

Certificats

Recuperació de pedreres, SL ha obtingut els següents certificats: ISO 9001 i ISO 14001