Formulari

Si desitja contactar amb nosaltres només ha d'omplir les següents dades:

NOM *
TELÈFON
E-MAIL *
ADREÇA
POBLACIÓ
OBSERVACIONS

ACCEPTACIÓ DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES *
 
De conformitat amb el que disposa la Llei Org�nica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci� de Dades de Car�cter Personal (LOPD), y el (UE) Reglament General de Protecci� de dades personals 679/2016, l'informem de que les seves dades personals s�n incorporades en fitxers titularitat de SERVITRANSFER, S.L.U. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informaci� i elaborar els pressupostos que pugui sol�licitar-nos. Per exercitar els drets d'acc�s, rectificaci�, cancel�laci�, oposici�n, limitaci� y portabilitat, que contempla la Llei pot dirigir-se mitjan�ant carta a c/Saragossa, 36-1er-1� de Girona 17003 Ref. Protecci� de dades