2011

Forma part d’una planta de generació de CDR’s (Combustibles derivats de residus)

2008

Es constitueix l’empresa ENERGIES RENOVABLES

2006

Es constitueix l’empresa "TRACTAMENT I VALORITZACIÓ SA" per a la gestió del dipòsit de runes del Terme Municipal de Ponts.

2004

Es constitueix l’empresa GESTIÓ I RECUPERACIÓ DE TERRENYS, SA per a la gestió del “Complex per a la valorització i disposició de residus de Tivissa” al Terme Municipal de Tivissa a la comarca Ribera d’Ebre província de Tarragona.

2000

Es constitueix l’empresa RECUPERACIÓ DE PEDRERES, SL per a la explotació del “Dipòsit controlat de classes I i II de Cruïlles” al Terme Municipal de Cruïlles a la comarca del Baix Empordà província de Girona.

1999

L’empresa SERVITRANSFER, SL entra com empresa explotadora de la planta de transferència de Forallac en el Terme Municipal de Forallac a la comarca del Baix Empordà província de Girona. També per la Recollida domiciliària de RSU i neteja viària així com recollides selectives de paper, vidre, envasos i matèria orgànica.